ІІІ МОДУЛ „УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА. РАЗРАБОТВАНЕ НА МАКРО И МИКРО ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ”

ІІІ МОДУЛ „УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА. РАЗРАБОТВАНЕ НА МАКРО И МИКРО ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ”

Category : Обучения

ІІІ МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ТРЕНЬОРИ „УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА. РАЗРАБОТВАНЕ НА МАКРО И МИКРО ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ”

І. ЦЕЛИ :

1.Да се повишат способностите на участниците да подготвят успешни обучения като:

 • оценяват обстановката;
 • знаят кога да организират и провеждат обучения и кога не;
 • дефинират ясни желани резултати;
 • изготвят ефективна програма.

2. Да провеждат ефективни обучения като :

 • ангажират всички;
 • използват стратегии за решаване на проблемите и за откликване на възникналите възможности;
 • изграждат висококачествени решения в групата, постигнати с консенсус.

3. Обезпечават изпълнението, като :

 • оценяват ефективността на обучението;
 • организират обработената информация;
 • планират провеждането на решенията на участниците в тренинга в бъдещите обучения.

ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 20 учебни часа /2 дни – събота и неделя/

ІІІ. УЧАСТНИЦИ: 8 – 14 човека.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

 • Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
 • Всеки участник получава методическо пособие и изписан дизайн по темата на обучението;
 • Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
 • Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
 • В рамките на обучението са включени и 4 кафе паузи.

СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

 • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
 • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!