Category Archives: Обучения

ІV МОДУЛ „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА”

Category : Обучения

ІV МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ТРЕНЬОРИ „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА”

    І. ЦЕЛИ:

 1. Изясняване противоречивия характер на работата на треньора, на трудностите и проблемите, които този характер поражда.
 2. Идентифициране на основните морални проблеми, възникващи в процеса на упражняване на треньорската дейност.
 3. Обсъждане на качествата и ценностната система на ефективния треньор.
 4. Разработване на морален кодекс на треньора.

ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 20 учебни часа /2 дни – събота и неделя/

ІІІ. УЧАСТНИЦИ: 8 – 14 човека.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

 • Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
 • Всеки участник получава методическо пособие и изписан дизайн по темата на обучението;
 • Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
 • Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
 • В рамките на обучението са включени и 4 кафе паузи.

ІІІ МОДУЛ „УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА. РАЗРАБОТВАНЕ НА МАКРО И МИКРО ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ”

Category : Обучения

ІІІ МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ТРЕНЬОРИ „УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА. РАЗРАБОТВАНЕ НА МАКРО И МИКРО ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ”

І. ЦЕЛИ :

1.Да се повишат способностите на участниците да подготвят успешни обучения като:

 • оценяват обстановката;
 • знаят кога да организират и провеждат обучения и кога не;
 • дефинират ясни желани резултати;
 • изготвят ефективна програма.

2. Да провеждат ефективни обучения като :

 • ангажират всички;
 • използват стратегии за решаване на проблемите и за откликване на възникналите възможности;
 • изграждат висококачествени решения в групата, постигнати с консенсус.

3. Обезпечават изпълнението, като :

 • оценяват ефективността на обучението;
 • организират обработената информация;
 • планират провеждането на решенията на участниците в тренинга в бъдещите обучения.

ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 20 учебни часа /2 дни – събота и неделя/

ІІІ. УЧАСТНИЦИ: 8 – 14 човека.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

 • Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
 • Всеки участник получава методическо пособие и изписан дизайн по темата на обучението;
 • Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
 • Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
 • В рамките на обучението са включени и 4 кафе паузи.

ІІ МОДУЛ „РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В ГРУПАТА И СПРАВЯНЕ С ТРУДНИ ПОВЕДЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ”

Category : Обучения

ІІ МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ТРЕНЬОРИ „РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В ГРУПАТА И СПРАВЯНЕ С ТРУДНИ ПОВЕДЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ”

І. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • Да се изследват и обсъдят взаимно нагласите на участниците към конфликта и се дефинират техните представи към конфликтната ситуация с възможности за развитие и задодовяване на съвместни интереси;
 • Да се запознаят с основните теоритични предпоставки за възникването на конфликтите в нашия живот и при управлението на груповите процеси, видовете конфликти и факторите, които ги предпоставят;
 • Да се запознаят и придобият умения за прилагане на техники в сферата на вербалната и неварбална комуникация  за намеси в конфликтни ситуации и управление на групата;
 • Да развият своя  практически инструментариум за намеси в различните модели за мирно решаване на конфликти и най-вече в моделите на преговори, посредничество и помиряване;
 • Да се запознаят и изградят план за приложение на съвременни методологии за практическо въвеждане на системи за мирно решаване на конфликти при водене на обучения на възрастни и справяне с трудни ситуации.

ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 20 учебни часа /2 дни – събота и неделя/

ІІІ. УЧАСТНИЦИ:  8 – 14 човека.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

 • Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
 • Всеки участник получава изписан дизайн на провеждане на обучение „Водене на преговори и решаване на конфликти” по две различни методологии;
 • Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
 • Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
 • В рамките на таксата са включени и 4 кафе паузи.

І МОДУЛ “ОБЩУВАНЕ И СЕНЗИТИВНОСТ”

Category : Обучения

Модулно обучение за подготовка на нови обучители „Тренинг за треньори“

І МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ОБУЧИТЕЛИ  “ОБЩУВАНЕ И СЕНЗИТИВНОСТ” 

02 – 03 ЮНИ 2018 Г.

 

І. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО :

 • Да се повиши личностната и междуличностната  чувствителност на участниците, като условие за управление на малка група.
 • Да се усвоят ефективни модели за общуване и междуличностни взаимодействия, подпомагащи ефективността при преподаването.
 • Да се повишат уменията на участниците за ефективна работа в екип.
 • Да се формират умения за използване на разнообразие от методи в различните цикли от дейността на екипа.

ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 учебни часа /2 дни – събота и неделя/

ІІІ.ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 •  Цена за участие  – за представители на бизнес организации – 140 лв.;
 • За студенти и представители на образователни институции – 80 лв;
 •  10 % отстъпка при заплащане на таксата до 21.05.2017 г.;
 •  20% отстъпка при участие на повече от 10 човека от една организация.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 28.05.2018 Г.

ІV. УЧАСТНИЦИ: 8 – 14 участника

V. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Обученията се провеждат в залата на нашия офис.

VI. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

 • Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
 • Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
 • Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
 • В рамките на обучението са включени и 4 кафе паузи.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ МОДУЛИ – ТУК

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ – МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ – ТУК


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

 • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
 • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!