Category Archives: НОВИНИ

ДИАЛОГ С ГРАЖДАНИТЕ

Category : НОВИНИ

През 2019 г. Център „Образование за демокрация” е заложил в програмата си поредица от дискусионни срещи с граждани от Пловдив и страната ни за повишаване активността при участието в изборите за Европейски парламент – 26 май 2019 г. и местните избори през есента на същата година. Планирали сме срещи с работещи и безработни младежи, с неформални групи – като гражданска инициатива „Информирано несъгласие”, „Пловдивски граждански клуб”, Дамски клуб „Пловдив”, Клубове на пенсионерите, Сдружение на „Свободните младежи” Студентски съвети къв ВУ, и др. Важно за всички нас е да участваме активно и информирано в предстоящите избори през 2019 г.

Следете интернет страницата ни и страниците ни в социалните медии, за да знаете конкретните дати за всяко събитие.

Винаги можете да се обърнете към нас и с въпроси и по телефон, или ел. поща на посочените координати.

Очакваме ви!


ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“

На 05 октомври 2018 г. от 12.00 часа в 7-ма аудитория на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе публична лекция с презентация „2018-Европейска година на културното наследство“, организирана от Център „Образование за демокрация“,  Информационен център „Европа Директно – Пловдив“ и в партньорство с ФИСН при ПУ „Паисий Хилендарски“.
Усилията ни с тази инициатива бяха да повишим информираността на студентите и широкото гражданство за „Европейската година на културното наследство“ и да се подкрепят повече хора да откриват и изучават културното наследство на Пловдив и Европа.
На Публичната участваха студенти, преподаватели и предварително поканени представители на местните културни институции и НПО. Тя се проведе и в подкрепа на Пловдив 2019 – Европейска столица на културата.


Обучение „Професионално педагогическо общуване”

От 22 до 24.09.2018 г. Център „Образование за демокрация” провежда тренинг „Професионално педагогическо общуване” с педагогически специалисти от ОУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив. Обучението преминава при висок интерес и активност от участниците при вещото управление на нашите треньори. Детските и учебни заведения избрали обученията на Център „Образование за демокрация“ продължават да ни търсят.


12-та Школа „Тренинг за треньори“ – Начало – 10 ноември 2018 г.

За 12-ти сезон Център „Образование за демокрация, съвместно с Институт за развитие на социални умения стартират на 10 НОЕМВРИ 2018 г. школата си – „ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЬОРИ“. Обучението е насочено към хора, които желаят професионално да се посветят на динамичната и атрактивна работа на обучителя-треньор.

Обучението включва 4 модулна теоритично-приложна подготовка и практически упражнения след всеки от модулите, което дава базистна подготовка на нови обучители:

I-ви МОДУЛ – „ОБЩУВАНЕ И СЕНЗИТИВНОСТ“;

II-ри МОДУЛ – „РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА В ТРУДНИ СИТУАЦИИ“;

III-ти МОДУЛ – „УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА. РАЗРАБОТВАНЕ МАКРО И МИКРО-ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ“;

IV-ти МОДУЛ – „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА“.

Всяко от обученията е двудневно –  18 учебни часа през уикендите.

Добавена стойност:

• Работи се в малка група /между 8 – 14 участника/;

 • Във времето между всеки модул участниците работят по индивидуално поставени задачи;
 • Всеки участник има възможност да се включи в реален тренинг или в групово изработване и дизайн и фасилитация на публично събитие;
 •  Всеки участник работи под супервизия и получава обратна информация за личностното си развитие;
 •  Участниците ползват безплатно литература от Ресурсния център към ЦЕНТЪР „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ“ и имат възможност да участват в групата за интервизия към организацията;
 •  Включване на участниците като треньори в обучителните програми на ЦЕНТЪР „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ“ и партньорски организации.
 • Завършилите участници получават удостоверение за квалификация „Обучител и консултант по организационно и личностно развитие”. Практиката ни от предходните 11 сезона на нашата школа за „Обучение на обучители“ показват, че 80% от участниците в обученията ни „Тренинг за треньори“ се реализират успешно и професионално като обучители.
 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ – ВИЖТЕ ТУК – www.centerbg.org – раздел – Обучения/Обучения на обучители

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – „РАБОТА С ТРУДНИ РОДИТЕЛИ” – 01 ноември 2018

Category : НОВИНИ

Общата цел на програмата е да помогне на педагогическите специалисти да работят по ефективно с родители, които имат искания и очаквания към резултатите от учебния процес.

Специфични цели:  Да се представи модел за ефективно общуване с родители;  Да се подобрят уменията за постигане на решения;  Да упражнят елементите на ефективното предаване на послания;  Да се подобри компетентността за активно включване на родителите в ефективен образователен процес.

По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми :

 Екологичният модел за развитие на децата – макро, мезо и микро-среда и фактори за развитието на децата;

 Ролята на учителя в българското образование – различни гледни точки и очаквания на родители, администрация и ученици;

 Техники за превръщане на оплакването в ангажимент – установяване потребността на родителя, предлагане на алтернативи, търсене на отговорност за постигане на резултат;

 Ролята на други институции в образованието.

След завършване на обучението всеки участник ще познава и може:

 Да задава ефективни открити, уточнващи и закрити въпроси;

 Да предлага алтернативи за решаване на конфликтни ситуациия;  Да търси ангажименти за поемане на отговорност от страна на родители;

 Да договаря конкретни стъпки в постигане на позитивни резултати.

Добавена стойност: • Работи се в малка група /между 8 – 14 участника/;

 • Участниците ползват безплатно литература от Ресурсния център към ЦЕНТЪР „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ“ и имат възможност да участват в групата за интервизия към организацията;

Участниците получават безплатно материали и кафе-паузи по време на обучението; Завършилите участници получават удостоверение за квалификация носеща им 1 кредит за професионалното им развитие.

Програмата е одобрена със заповед № РД 09 – 1281  / 26.01.2017 г. от Министъра на образованието и науката


Нова учебна година! Нови цени за обучения при гарантирано качество!

Уважаеми г-н/г-жо Директор,

С началото на новата учебна 2018/2019 година  Център “Образование за демокрация” взе решението да Ви изненада с нови цени за обучителните си програми!

ЦЕНИ

 •  Такса за 1 участник в обучение от 16 уч. часа / 1 кредит/50 лв.
 • Такса за 1 участник в обучение от 32 уч. часа /2 кредита/ 90 лв.

 

ОТСТЪПКА

При постъпила заявка от над 15 преподавателя от едно учебно заведение по конкретна тема за вкалификация, ние ще ви направим отстъпка в таксите за участниците от 10 %.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

 • Всеки от участниците получава на хартиен и електронен носител книги с авторски и преведени методики, системи за самообучение и развитие по темата на участие!
 • Всеки участник ползва в таксата си кафе паузи и възможности за контакти на професионалните си взаимодействия с колеги от други училища!
 • При заявено лично желание се включва в ресурсна база данни за взаимодействия с водещи преподаватели от България и ЕС за бъдещи индивидуални контакти и личностно развитие в подкрепа на учебното заведение!

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ?

 • Обучение чрез активно участие – предлагаме ви интерактивен подход по време на обучение, който ни позволява да отговаряме на вашите нужди и интереси!
 • Практически опит – Ние сме организация, в която работят 24 обучаващи практици и академични лица, които повече от 20 години са тясно свързани с образованието, квалификацията на педагогически кадри и решаването на проблеми в образователната система, съвместно с учители, директори, родители и ученици!
 • Теоретично и методическо осигуряване – на всяко от нашите обучения предоставяме на хартиен и в електронен носител авторски методики и методически пособия, разработени съвместно с преподаватели от цялата страна, базирани на конкретния за страната ни опит въз основа на реалния живот на училището и съвременни технологии от ЕС!
 • Вие избирате мястото за провеждане на обучението – на място при Вас/избрано от Вас място или в нашия офис!

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТУК 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ТУК


Тренинг „Решаване на конфликти“ – 15 юни

Category : НОВИНИ

На 16 юни 2018 г. в х. „Астрея” в гр. Хисаря Център „Образование за демокрация” ще проведе обучение „Решаване на конфликти”. Обучението е с практическа насоченост и ще предложи на участниците техники за превенции в ежедневните ни трудни ситуации, в които попадаме. Процедури за участие и намеси в различните модели за мирно решаване на конфликти и управление на хора с трудни поведения. Изграждане на стратегии и поведения като участници, или медиатори, водещи до взаимни печалби/ползи за въвлечените в конфликта страни.


Начало на модулното обучение „Тренинг за треньори“

Category : НОВИНИ

За 10-ти „юбилеен“ сезон Център „Образование за демокрация, съвместно с Институт за развитие на социални умения стартират на 02 юни 2018 г. школата си – „ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЬОРИ“. Обучението е насочено към хора, които желаят професионално да се посветят на динамичната и атрактивна работа на обучителя-треньор. Обучението включва 4 модулна теоритично-приложна подготовка и практически упражнения след всеки от модулите, което дава базистна подготовка на нови обучители:
I-ви МОДУЛ – „ОБЩУВАНЕ И СЕНЗИТИВНОСТ“;
II-ри МОДУЛ – „РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА В ТРУДНИ СИТУАЦИИ“;
III-ти МОДУЛ – „УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА. РАЗРАБОТВАНЕ МАКРО И МИКРО-ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ“;
IV-ти МОДУЛ „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА“.

За повече информация вижте ТУК.


Тренинг „Гражданско образование“

Category : НОВИНИ

На 22 май 2018 г. Център „Образование за демокрация“ ще проведе в гр. Враца тренинг „Гражданско образование“. Програмата на обучение ще предложи: Дефиниция на понятията гражданска и социална култура и компетентност. Идентифициране на потребността от въвеждането и преподаването на Гражданско образование в обучителния и образователния процес. Дефиниране на учебните теми, заложени в предмета Гражданско образование. Правата на човека и Конвенция за правата на детето. Формиране на гражданска и социална култура – повишаване на гражданската и социалната компетентност. Знания за гражданското общество, власт и политика, национална и етническа принадлежност, идентичност и автентичност, ценностна система и мироглед, околна среда, институции и други елементи от структурата на гражданската и социалната култура и компетентност. Ефективни стратегии и методи за практическо приложение на усвоените от учителите знания и умения, както в житейска среда, така и в процесите и ситуациите на обучение и образование на учениците.


Тренинг „Осъзнаване и справяне със стреса“

Category : НОВИНИ

На 19.05. Център „Образование за демокрация“ ще проведе в Еленския балкан тренингово обучение „Осъзнаване и справяне със стреса“. Обучението ще предложи на участниците групов и индивидуален анализ на стресогенните фактори, които ни влияят, проучване на симптомите на стреса, изграждане на стратегии за намаляване нивото на стреса и комплекс от упражнения за управлението на стреса.


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

 • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
 • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!