ІV МОДУЛ „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА”

ІV МОДУЛ „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА”

Category : Обучения

ІV МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ТРЕНЬОРИ „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА”

    І. ЦЕЛИ:

 1. Изясняване противоречивия характер на работата на треньора, на трудностите и проблемите, които този характер поражда.
 2. Идентифициране на основните морални проблеми, възникващи в процеса на упражняване на треньорската дейност.
 3. Обсъждане на качествата и ценностната система на ефективния треньор.
 4. Разработване на морален кодекс на треньора.

ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 20 учебни часа /2 дни – събота и неделя/

ІІІ. УЧАСТНИЦИ: 8 – 14 човека.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

 • Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
 • Всеки участник получава методическо пособие и изписан дизайн по темата на обучението;
 • Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
 • Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
 • В рамките на обучението са включени и 4 кафе паузи.

СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

 • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
 • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!