МИСИЯ И ЦЕННОСТИ

НАШАТА МИСИЯ

Център “Образование за демокрация” е неправителствена организация в обществена полза, която съдейства за развитие на демократично гражданство и утвърждаване на демократичните идеи и ценности чрез обучение, консултации, обмяна на информация и опит на структурите на гражданското общество, образователните институции, общините в България, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.

Ние вярваме, че всеки човек или организация биха могли самостоятелно и свободно да работят за постигането на своя успех. Нашата роля в този процес е да им помогнем да определят най-подходящата посока, както и да скъсим времето и да минимизираме усилията, необходими за постигане на желания резултат. Затова нашата мисия е да помагаме на хората и организациите да откриват и овладяват своите силни страни и да ги превръщат в конкретни предимства, които носят реални резултати и осезаема положителна промяна в демократичното общество.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

  • Обучителни и квалификационни услуги, консултантска помощ и информационно осигуряване;
  • Разработване на програми и проекти за местно и регионално развитие;
  • Консултиране при мониториране и управление на проекти;
  • Насърчаване на междукултурния диалог и улесняване на междукултурните взаимодействия;
  • Издателска дейност.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ

Ценностите, които следваме в работата си, се споделят от целия екип на организацията ни и са много повече от „закони“, които винаги спазваме. Нашите принципи и ценности са извлечени и утвърдени от множеството наши обучения, личния и професионален опит на участниците в тях. Тези ценности описват нашата житейска философия и са основен елемент за всичко, което правим за вас:

Доверие и уважение. Защото материята, с която работим, засяга вътрешния свят на хората и е важно да се доверите на чувствителен към обратна връзка и реакции партньор, който ви третира с уважение и разбиране.

Ангажираност и посветеност. Защото постигането на лична ефективност е процес, който не винаги се движи по права линия. Достигането на успешен резултат изисква постоянство, упоритост и вътрешна мотивация не само от вас, но и от нас.

Професионализъм и отговорност. Защото, осъзнавайки важността на уменията, които предаваме на своите клиенти и въздействието, което съвместната ни работа има върху техния професионален, колективен и личен живот, нашата основна цел е да предоставяме компетентна и задълбочена услуга, която дава реални резултати не само в момента на обучение, а за цял живот.

Ефективност. Защото това, на което учим клиентите си, трябва да бъде и е наша отправна точка за всичко, което правим.


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!