ДРУГИТЕ ЗА НАС

„Асоциациите, изникващи в съзнанието ми за „Центъра“ са: Професионализъм и лично отношение на високо ниво, поднесени в приятелска среда“.

Асен Ангелов – студент по „Психология“

„За първи път присъствам на толкова полезно за практиката ми обучение, което бе динамично и изключително интересно“

Мариана Станкова – преподавател

„Изключително съм доволен от участието ми в обученията ви! Благодаря за сърцатата работа на обучителите! С нетърпение ще очаквам следващата ни среща!“

Мария Чобанова – учител

„Бях чувала, че организацията е истинска „школа“ за нови обучители и сега се убеждавам, че хората са били прави. Чувствам се поласкана, че имах възможност да участвам в обучения на Център „Образование за демокрация“. Благодаря ви приятели!“

Атанаска Тонева – преподавател

„Най-сърдечни пожелания на колегите от Център „Образование за демокрация“! Благодаря Ви за вдъхновяващия ентусиазъм, за високия Ви професионализъм и за знанията, които давате с открито и щедро сърце!“

Ангелина Недева – директор СУ

„От три години ползваме квалификационните услуги на Център „Образование за демокрация“. Това е организация, която впечатлява с предлаганите си обучения, изграждащи умения на участниците си, които се виждат по-късно в практиката и истински подкрепят хората в тяхното личностно развитие. Ще продължаваме да работим заедно!“

Андреана Танева – директор ЦДГ 3 – Ст. Загора

„Обучителите на Център „Образование за демокрация“ са най-добрите треньори, с които съм имал възможност да се срещна. Споделям го без суперлативи, а от участието си в техните обучения – от съдържанието, което са ми предлагали и и подходът, който са имали в тях. Това са изключителни хора и организация, които работят сериозно с човешко отношения към хората.“

Вълко Станев – ДПЧ „Васил Левски“ – Карлово

„Имахме щастието с Център „Образование за демокрация“ да реализираме цялостна програма за обучение на хората от компанията ни. Убедена съм, че в резултат на това се повишиха икономическите показатели на фирмата ни и се подобриха отношенията в големия ни колектив – хората придобиха съпричастност и отговорност към общите ни цели на развитие и в дългосрочен аспект цялостно развитие.“

Наташа Тодорова –  дир. дирекция „УЧР“

„Професионализъм, голям и разнообразен опит, фокус върху качествени резултати и … решения, базирани на ценности!“

Никола Йорданов  

Предс. на УС на Българска асоциация за тренинг и развитие

„Обучителите на Център „Образование за демокрация“ ми помогнаха да открия и овладея своите силни страни и да ги превърна в свои силни предимства с реални резултати и осезаема личностна и професионална промяна и реализация.“

Даниела Николова

Участник в модулно обучение „Тренинг за треньори“

Уважаеми Г-н Лойков и колеги от Център „Образование за демокрация”

От името на цялата група – Магистър Бизнес Администрация искаме да изкажем благодарности за ползотворните ни срещи при нас и в офиса ви, за разясненията и за социалната и гражданска отговорност, която придобихме . Благодарим за проектите, до които успяхме да се докоснем и съветите, които ни дадохте. Цялостната оценка за работата ни с вас е Отличен !

С пожелание за успехи в мисията ви за утвърждаване на гражданското общество!

Група – Бизнес Администрация Магистри курс 2018-2019

Благодарим за споделените знания и опит! Целият екип е очарован от таланта на г-н Лойков да организира и преосмисли нагласите.

Мелихан Чолева

Директор на ДГ „Ален мак“


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!