ВИЗИЯ

ВИЗИЯ

Визията на Център «Образование за демокрация» е формирана от желанията, убежденията и стремежите ни. Тя обобщава усилията и устремеността на общността ни към бъдещото – бъдещето на общия ни живот и бъдещ живот на децата ни.

В Център „Образование за демокрация” мечтаем за общество, в което хората и организациите няма да бъдат поставени в безсмисленни спорове, а ще бъдат в хармония и във взаимна полза. Нещо повече – всички хора, организации и образователни институции, преследвайки и постигайки целите си, ще допринасят за цялостното подобряване на средата и качеството на живот на всички други хора и организации, с които животът ги среща. Затова сме открили и „нашия път” да мотивираме и да катализираме развитие и промяна. Пътешествието по този „път”  може и да не е видим, но той оставя осезаем отпечатък върху мисленето, емоциите и духа на хората.

Ние вярваме в развитието на хората и организациите. Вярваме в развитието като процес на постоянна положителна промяна, който насочва мисловния капацитет, емоционалната сила и съзидателната енергия в една посока, към обща цел. Стремим се да бъдем разбиращи, компетентни и надеждни партньори за хората и организациите. Да подпомагаме техните стъпки да се развиват непрекъснато и целенасочено и с всеки ден да се доближават към реализирането на своя пълен потенциал.


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!