Тренинг „Решаване на конфликти“ – 15 юни

Тренинг „Решаване на конфликти“ – 15 юни

Category : НОВИНИ

На 16 юни 2018 г. в х. „Астрея” в гр. Хисаря Център „Образование за демокрация” ще проведе обучение „Решаване на конфликти”. Обучението е с практическа насоченост и ще предложи на участниците техники за превенции в ежедневните ни трудни ситуации, в които попадаме. Процедури за участие и намеси в различните модели за мирно решаване на конфликти и управление на хора с трудни поведения. Изграждане на стратегии и поведения като участници, или медиатори, водещи до взаимни печалби/ползи за въвлечените в конфликта страни.


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!