Тренинг „Гражданско образование“

Тренинг „Гражданско образование“

Category : НОВИНИ

На 22 май 2018 г. Център „Образование за демокрация“ ще проведе в гр. Враца тренинг „Гражданско образование“. Програмата на обучение ще предложи: Дефиниция на понятията гражданска и социална култура и компетентност. Идентифициране на потребността от въвеждането и преподаването на Гражданско образование в обучителния и образователния процес. Дефиниране на учебните теми, заложени в предмета Гражданско образование. Правата на човека и Конвенция за правата на детето. Формиране на гражданска и социална култура – повишаване на гражданската и социалната компетентност. Знания за гражданското общество, власт и политика, национална и етническа принадлежност, идентичност и автентичност, ценностна система и мироглед, околна среда, институции и други елементи от структурата на гражданската и социалната култура и компетентност. Ефективни стратегии и методи за практическо приложение на усвоените от учителите знания и умения, както в житейска среда, така и в процесите и ситуациите на обучение и образование на учениците.


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!