АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ

Актуални проекти 2017, 2018 …

 

От началото на м. април – 2018 г. Център „Образование за демокрация“ започва нов проект „2018 г. – Европейска година на културното наследство“. По проекта ще се проведат поредица от публични лекции за Европейската година на културното наследство, Научна конференция за студенти и докторанти на същата тема и изработване на електронни продукти, популяризиращи годишнината. Партньори на организацията са Факултетите по „Икономически и социални науки“ и „Исторически и философски факултет“ към Пловдивски университет, Студентски съвет и Клуб на политолога към същото учебно заведение. Проектът се съфинансира от Община Пловдив и е в подкрепа на Пловдив – Европейска столица на културата. Очаквайте скоро новини по събитията!

От м. юли 2018 г. продължихме договора си с Представителството на Европейската комисия в България за приемна структура в Пловдив и региона и като част от Европейската информационна мрежа „Европа директно“.

От тук можете да проследите последните новини за вашите права, като европейски граждани и актуални европейски политики. 

Включете се и в станицата ни във Фейсбук

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

На 18.03.2019 г. стартира втората кампания за изпълнение на Дейност 1. по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Заявка за участие в обученията се осъществява посредством регистрация в информационната платформа за педагогически специалисти: https://teachers.mon.bg/.

Вече може да се регистрирате за участие в избрани от вас обучения и в обученията на нашата организация. Представяме ви програмите на Център „Образование за демокрация” за краткосрочни обучения по втората кампания на дейност 1, които вече се предлагат и с 1 и 2 квалификационни кредита. С Програмите ни, разпределени по тематични направления може да се запознаете от тук:

Тематично направление 1. Иновативни методи в преподаването

Тематично направление 2. Позитивна училищна среда

Тематично направление 3. Съвременни методи за управление

Убедени сме, че в общия ни интерес – децата и нашите ученици – можем да подкрепим тяхното развитие и заедно да вдъхновяваме цялата общност.

 

Кампанията е с период на изпълнение до 31.08.2019 г.

 

За повече информация във връзка с избор на програма, в която желаете да се обучавате, вижте teachers.mon.bg

За нас и нашата нашата организация вижте повече информация в интернет страницата ни: www.centerbg.org

За хората и организациицте, с които работим заедно, разгледайте уеб страницата ни на адрес:

http://centerbg.org/център-образование-за-демокрация/наши-клиенти/


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!