Обява за набиране на младежи, желаещи да участват в обучителна практика в НПО

Обява за набиране на младежи, желаещи да участват в обучителна практика в НПО

Category : НОВИНИ

Център „Образование за демокрация” с Информационен център „Европа директно – Пловдив” обявяват конкурс за набиране на младежи за участие в обучителна практика по Програма „Социални иноватори”.

Кой може да участва:

За участие в обучителни практики по Програма „Социални практики“ се приемат кандидати, които искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор и попадат в една от следните групи:

1) Младежи от 18- до 29-годишна възраст, които не учат и не работят;

2) Младежи от 18- до 29-годишна възраст, които са студенти и на които им предстои да завършат обучението си в сферата на хуманитарните или социални науки;

3) Младежи от 18- до 29-годишна възраст, които наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсят работа или не работят по специалността си.  

Какво предлагаме:

По време на Програмата младежите ще извършват конкретни задания, за да развиват своите познания и практически умения в различни сфери на дейността на организацията ни :

  • Разпростанения на знания за ЕС, неговите политики и актуални предизвикателства;
  • Организиране и участия в обучения /и в електронна среда/;
  • Организиране и провеждане на кампании за повишаване гражданското участие в широкия спектър на мисиите на нестопанските организации.

Продължителност и време на практиката:

Минимална продължителност на една обучителна практика за всеки практикант е 80 часа. Тези часове могат да бъдат разпределени по различен начин във времето в зависимост от възможностите на младежа и ментора – от 2-седмичен до 3-месечен период.

Обучителните практики следва да приключат най-късно до 31 август 2021 г.

Срок за заявяване на намерение за участие в програмата: 10.04. 2021 г.

Координати за контакт:

За участие или допълнителни въпроси, свързани с участието ви в Програмата може да се свържете с нашия екип на:

  • тел.: /+359/ 888 625 096
  • или да пишете на електронната ни поща: center@centerbg.org

Допълнитлна информация:

„Социални иноватори“ е програма за обучителни практики в неправителствени организации от България, която се реализира в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.

Проектът има за цел да подкрепи развитието на социалните иновации в Словения, Хърватска и България в следните направления: подготовка на бъдещи кадри за включване в дейността на гражданските организации; развитие, изпълнение и популяризиране на добри решения на значими социално-икономически предизвикателства; популяризиране на ролята на гражданските организации като движеща сила на социалните иновации и предотвратяване на безработицата сред младите хора. За България проектът се координира от Сдружение „Национална школа по мениджмънт“.


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!