ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ


СТАРТИРА МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ – ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЬОРИ

І МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ОБУЧИТЕЛИ  “ОБЩУВАНЕ И СЕНЗИТИВНОСТ”  

08 – 09 юни 2019 Г.

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО :

 • Да се повиши личностната и междуличностната  чувствителност на участниците, като условие за управление на малка група.
 • Да се усвоят ефективни модели за общуване и междуличностни взаимодействия, подпомагащи ефективността при преподаването.
 • Да се повишат уменията на участниците за ефективна работа в екип.
 • Да се формират умения за използване на разнообразие от методи в различните цикли от дейността на екипа.

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 –  Цена за участие  – за представители на бизнес организации – 140 лв.;

 –  За студенти и представители на образователни институции – 80 лв;

 –  10 % отстъпка при заплащане на таксата до 17.05.2019 г.;

 – 20% отстъпка при участие на повече от 10 човека от една организация.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 05.06.2019 Г.

ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 учебни часа /2 дни – събота и неделя/.

Забележка: Датите за последващите модулни обучения се определят съвместно с участниците по време на първия модул.

УЧАСТНИЦИ: 8 – 14 участника

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Обученията се провеждат в залата на нашия офис, но при предварителна заявка и желание от страна на една организация ние можем да осигурим обучителите си на място – във всяка организация в страната – при предварително съгласуване на датите.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

 • Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
 • Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
 • След всеки завършен модул от подготовката на новите треньори се издава сертификат, а при участие на педагогически специалисти и удостоверение, носещо кредит по утвърдената програма на организацията ни от МОН;
 • Всички успешно завършили цялостното обучение участници получават  удостоверение за обучител-консултант;
 • В рамките на обучението са включени и 4 кафе паузи.

Административно осигуряване и отчетност. При групово участие от една организация предварително ще ви предоставим типов проекто-договор с програма на избраното от вас обучение. Изплащането на таксите ще извършите след представяне на приемо-предавателен протокол, списък на участниците и фактура.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ – МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ – ТУК

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ МОДУЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО – ВИЖ ТУК


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

 • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
 • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!