Обучение „Разработване и управление на проекти“

Обучение „Разработване и управление на проекти“

Category : НОВИНИ

projects and program_EDC

В периода 24-25 юни 2017 г. от 9:30 часа ще се проведе обучение на тема „Разработване и управление на проекти“ в офиса на Център „Образование за демокрация“.

В това обучение ще получите информация и познания за типове европейски програми; възможности за финансиране на проекти от междуправителствени програми; програми от САЩ и др. Ще придобиете практически умения за изграждане на логическия модел на проекта и „тънкости“ в попълването на проектния формуляр. Разработване на проектния бюджет, задължителните приложения. Добри и лоши практики при управлението на проекта.

Цени и условия за участие:

  • Цена за участие  – за представители на бизнес организации – 198 лв.;
  • За студенти и представители на образователни институции – 140 лв;
  • 10 % отстъпка при заплащане на таксата до 10.02.2017 г.;
  • 20% отстъпка при участие на повече от 10 човека от една организация.

Подробна информация за програмата и съдържанието на обучението вижте тук.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 20.06.2017 Г.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ


Вашите имена:*
Телефон:
-
E-mail:*
Данни за издаване на фактура:

Добавена стойност:

– Всеки от участниците получава на хартиен и електронен носител книги с информация за европейски програми и практическо пособие за разработване на проекти, системи за самообучение и развитие по темата;

– При заявено лично желание се включва в ресурсна база данни за взаимодействия с организации и институции от България и ЕС за развитие на партньрски проекти;

– Всеки участник ползва в таксата си 4 кафе паузи и възможности за конкакти на професионалните си взаимодействия с колеги от своя и другите сектори;

– Участници от училища и детски заведения получават 1 кредит по системата за кредитиране на Закона за предучилищното и училищно образование.

Място на провеждане. Обученията се провеждат в залата на нашия офис, но при предварителна заявка и желание от страна на една организация ние можем да осигурим обучителите си на място – във всяка организация в страната ни.

Удостоверения и сертификати. Всеки от участниците получава сертификат. Предлаганото обучение е с удобрена от Министерството на образованието и науката програма, която е и вписана в регистъра ИРОПК на МОН.

Административно осигуряване и отчетност. При групово участие от една организация предварително ще ви предоставим типов проекто-договор с програма на избраното от вас обучение. Изплащането на таксите ще извършите след представяне на приемо-предавателен протокол, списък на участниците и фактура.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ – МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ – ТУК


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!