Нова учебна година! Нови цени за обучения при гарантирано качество!

Нова учебна година! Нови цени за обучения при гарантирано качество!

Уважаеми г-н/г-жо Директор,

С началото на новата учебна 2018/2019 година  Център “Образование за демокрация” взе решението да Ви изненада с нови цени за обучителните си програми!

ЦЕНИ

 •  Такса за 1 участник в обучение от 16 уч. часа / 1 кредит/50 лв.
 • Такса за 1 участник в обучение от 32 уч. часа /2 кредита/ 90 лв.

 

ОТСТЪПКА

При постъпила заявка от над 15 преподавателя от едно учебно заведение по конкретна тема за вкалификация, ние ще ви направим отстъпка в таксите за участниците от 10 %.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

 • Всеки от участниците получава на хартиен и електронен носител книги с авторски и преведени методики, системи за самообучение и развитие по темата на участие!
 • Всеки участник ползва в таксата си кафе паузи и възможности за контакти на професионалните си взаимодействия с колеги от други училища!
 • При заявено лично желание се включва в ресурсна база данни за взаимодействия с водещи преподаватели от България и ЕС за бъдещи индивидуални контакти и личностно развитие в подкрепа на учебното заведение!

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ?

 • Обучение чрез активно участие – предлагаме ви интерактивен подход по време на обучение, който ни позволява да отговаряме на вашите нужди и интереси!
 • Практически опит – Ние сме организация, в която работят 24 обучаващи практици и академични лица, които повече от 20 години са тясно свързани с образованието, квалификацията на педагогически кадри и решаването на проблеми в образователната система, съвместно с учители, директори, родители и ученици!
 • Теоретично и методическо осигуряване – на всяко от нашите обучения предоставяме на хартиен и в електронен носител авторски методики и методически пособия, разработени съвместно с преподаватели от цялата страна, базирани на конкретния за страната ни опит въз основа на реалния живот на училището и съвременни технологии от ЕС!
 • Вие избирате мястото за провеждане на обучението – на място при Вас/избрано от Вас място или в нашия офис!

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТУК 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ТУК


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

 • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
 • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!