Category Archives: ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

НАЧАЛО ЗА 2017 ГОДИНА – 14 ОКТОМВРИ

picture-027

Обучението включва 4 модулна теоритично-приложна подготовка и практически упражнения след всеки от модулите:

 1. І Модул – „ОБЩУВАНЕ И СЕНЗИТИВНОСТ”;
 2. ІІ Модул – „РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И СПРАВЯНЕ С ТРУДНИ ПОВЕДЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИ В ГРУПАТА”;
 3. ІІІ Модул – „УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА И ИЗРАБОТВАНЕ НА МАКРО И МИКРО ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ”;
 4. ІV Модул „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА”.

Добавена стойност:

 • Работи се в малка група /между 8 – 14 участника/;
 • Във времето между всеки модул участниците работят по индивидуално поставени задачи;
 • Всеки участник има възможност да се включи в реален тренинг или в групово изработване и дизайн и фасилитация на публично събитие;
 • Всеки участник работи под супервизия и получава обратна информация за личностното си развитие;
 • Участниците ползват безплатно литература от Ресурсния център към ЦЕНТЪР „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ“ и имат възможност да участват в групата за интервизия към организацията;
 • Включване на участниците като треньори в обучителните програми на ЦЕНТЪР „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ“;

Център „Образование за демокрация“ има издаден Сертификат № 16021 С отговарящ на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 за провеждане на обучения, квалификации и консултации в сферата на организационните умения и развитие на ключовите компетентности. Консултиране и информиране по теми свързани с европейски политики, програми и проекти. Консултански услуги по разработване и управление на проекти. 

За повече информация разгледайте внимателно всеки модул:

 1. І Модул – „ОБЩУВАНЕ И СЕНЗИТИВНОСТ”;
 2. ІІ Модул – „РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И СПРАВЯНЕ С ТРУДНИ ПОВЕДЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИ В ГРУПАТА”;
 3. ІІІ Модул – „УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА И ИЗРАБОТВАНЕ НА МАКРО И МИКРО ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ”;
 4. ІV Модул „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА”.

Единици са организациите в България и ЕС, които предприемат и провеждат програми за „Обучение на нови треньори“.

За Център „Образование за демокрация“ това вече е ДЕСЕТИ сезон от подготовката на нови обучители – с резултати – участници, реализирали се в практиката.

Допълнителна информация – виж тук


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

 • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
 • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!