Author Archives: center

ТРЕНИНГ „ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА УЧИТЕЛЯ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ“

На 05 февруари 2019 г. Център „Образование за демокрация“ организира в Професионална гимназия по икономика в Перник „Инструментариум на съвременния учител по гражданско образование“. Аплодисменти за педагогическите специалисти от ПГ по икономика в Перник, пожелали да подкрепят своите ученици в тяхното гражданско развитие, чрез повишване на уменията си за включване на младите хора в демократичните процеси.


Гражданско образование и политическа култура

На 26 януари 2019 г. Център „Образование за демокрация“ проведе обучение в залата на офиса си на тема „Гражданско образование и политическа култура. Участниците в обучението – 24 – 35 годишни младежи проявиха висока активност в семинара и повдигнаха важни въпроси за развитието на демокрацията в страната ни.


Граждански диалог „Младежта за ЕС“

На 20 януари 2019 г. в гр. Пловдив се проведе дискусионна среща „Младежта говори за Европейския съюз“. Събитието бе официално открито от ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Огнян Златев, който представи успехите и предизвикателствата в актуалното развитие на ЕС. След проведеното въведение по темата от г-н Златев младите хора повдигнаха множество въпроси, свързани с конкретни проблеми от техния ежедневен живот и ролята на ЕС за бъдещото ни развитие. На срещата се представиха още електронните платформи „Този път ще гласувам“ #ThisTimeIam Voting и „Какво прави Европа за мен“, които са създадени за гражданите на Европа и информираното им участие в предстоящите избори за Европейски парламент през м. май 2019 г. Участиците в срещата се запознаха и с Програма „Европа за гражданите” и успешно реализирани проекти по тази програма. От името на организаторите – Център „Образование за демокрация”, Информационен център „Европа Директно – Пловдив“ и Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“. Искрено изразяваме благодарност към младите хора участвали в срещата за тяхната висока активност и открито споделяне на предизвикателствата, с които те се сблъскват.

За да разгледате снимки от провелото се събитие посетете Галерията  – тук


Обучения „Модерният образователен лидер в гражданското общество”

През ноември и декември 2018 г. Център „Образование за демокрация” проведе 4 тренинга „Модерният образователен лидер” с над 100 новоназначени директори на училища и детски градини в страната ни. Обученията се проведоха в Националния център за квалификация и преквалификация на педагогическите специалисти в гр. Банкя. Във всяка от обучителните групи в продължение на три дни съвместно се обогатявахме и развивахме своите умения за отговорно гражданско и професионално поведение,, всеотдайност  и  сърдечност в лидерството в своите професионални и граждански общности.

Разгледайте снимките от всяко от обученият във Фейсбук страницата ни – тук


ДИАЛОГ С ГРАЖДАНИТЕ

Category : НОВИНИ

През 2019 г. Център „Образование за демокрация” е заложил в програмата си поредица от дискусионни срещи с граждани от Пловдив и страната ни за повишаване активността при участието в изборите за Европейски парламент – 26 май 2019 г. и местните избори през есента на същата година. Планирали сме срещи с работещи и безработни младежи, с неформални групи – като гражданска инициатива „Информирано несъгласие”, „Пловдивски граждански клуб”, Дамски клуб „Пловдив”, Клубове на пенсионерите, Сдружение на „Свободните младежи” Студентски съвети къв ВУ, и др. Важно за всички нас е да участваме активно и информирано в предстоящите избори през 2019 г.

Следете интернет страницата ни и страниците ни в социалните медии, за да знаете конкретните дати за всяко събитие.

Винаги можете да се обърнете към нас и с въпроси и по телефон, или ел. поща на посочените координати.

Очакваме ви!ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“

На 05 октомври 2018 г. от 12.00 часа в 7-ма аудитория на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе публична лекция с презентация „2018-Европейска година на културното наследство“, организирана от Център „Образование за демокрация“,  Информационен център „Европа Директно – Пловдив“ и в партньорство с ФИСН при ПУ „Паисий Хилендарски“.
Усилията ни с тази инициатива бяха да повишим информираността на студентите и широкото гражданство за „Европейската година на културното наследство“ и да се подкрепят повече хора да откриват и изучават културното наследство на Пловдив и Европа.
На Публичната участваха студенти, преподаватели и предварително поканени представители на местните културни институции и НПО. Тя се проведе и в подкрепа на Пловдив 2019 – Европейска столица на културата.


Обучение „Професионално педагогическо общуване”

От 22 до 24.09.2018 г. Център „Образование за демокрация” провежда тренинг „Професионално педагогическо общуване” с педагогически специалисти от ОУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив. Обучението преминава при висок интерес и активност от участниците при вещото управление на нашите треньори. Детските и учебни заведения избрали обученията на Център „Образование за демокрация“ продължават да ни търсят.


12-та Школа „Тренинг за треньори“ – Начало – 10 ноември 2018 г.

За 12-ти сезон Център „Образование за демокрация, съвместно с Институт за развитие на социални умения стартират на 10 НОЕМВРИ 2018 г. школата си – „ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЬОРИ“. Обучението е насочено към хора, които желаят професионално да се посветят на динамичната и атрактивна работа на обучителя-треньор.

Обучението включва 4 модулна теоритично-приложна подготовка и практически упражнения след всеки от модулите, което дава базистна подготовка на нови обучители:

I-ви МОДУЛ – „ОБЩУВАНЕ И СЕНЗИТИВНОСТ“;

II-ри МОДУЛ – „РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА В ТРУДНИ СИТУАЦИИ“;

III-ти МОДУЛ – „УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА. РАЗРАБОТВАНЕ МАКРО И МИКРО-ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ“;

IV-ти МОДУЛ – „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА“.

Всяко от обученията е двудневно –  18 учебни часа през уикендите.

Добавена стойност:

• Работи се в малка група /между 8 – 14 участника/;

 • Във времето между всеки модул участниците работят по индивидуално поставени задачи;
 • Всеки участник има възможност да се включи в реален тренинг или в групово изработване и дизайн и фасилитация на публично събитие;
 •  Всеки участник работи под супервизия и получава обратна информация за личностното си развитие;
 •  Участниците ползват безплатно литература от Ресурсния център към ЦЕНТЪР „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ“ и имат възможност да участват в групата за интервизия към организацията;
 •  Включване на участниците като треньори в обучителните програми на ЦЕНТЪР „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ“ и партньорски организации.
 • Завършилите участници получават удостоверение за квалификация „Обучител и консултант по организационно и личностно развитие”. Практиката ни от предходните 11 сезона на нашата школа за „Обучение на обучители“ показват, че 80% от участниците в обученията ни „Тренинг за треньори“ се реализират успешно и професионално като обучители.
 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ – ВИЖТЕ ТУК – www.centerbg.org – раздел – Обучения/Обучения на обучители

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – „РАБОТА С ТРУДНИ РОДИТЕЛИ” – 01 ноември 2018

Category : НОВИНИ

Общата цел на програмата е да помогне на педагогическите специалисти да работят по ефективно с родители, които имат искания и очаквания към резултатите от учебния процес.

Специфични цели:  Да се представи модел за ефективно общуване с родители;  Да се подобрят уменията за постигане на решения;  Да упражнят елементите на ефективното предаване на послания;  Да се подобри компетентността за активно включване на родителите в ефективен образователен процес.

По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми :

 Екологичният модел за развитие на децата – макро, мезо и микро-среда и фактори за развитието на децата;

 Ролята на учителя в българското образование – различни гледни точки и очаквания на родители, администрация и ученици;

 Техники за превръщане на оплакването в ангажимент – установяване потребността на родителя, предлагане на алтернативи, търсене на отговорност за постигане на резултат;

 Ролята на други институции в образованието.

След завършване на обучението всеки участник ще познава и може:

 Да задава ефективни открити, уточнващи и закрити въпроси;

 Да предлага алтернативи за решаване на конфликтни ситуациия;  Да търси ангажименти за поемане на отговорност от страна на родители;

 Да договаря конкретни стъпки в постигане на позитивни резултати.

Добавена стойност: • Работи се в малка група /между 8 – 14 участника/;

 • Участниците ползват безплатно литература от Ресурсния център към ЦЕНТЪР „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ“ и имат възможност да участват в групата за интервизия към организацията;

Участниците получават безплатно материали и кафе-паузи по време на обучението; Завършилите участници получават удостоверение за квалификация носеща им 1 кредит за професионалното им развитие.

Програмата е одобрена със заповед № РД 09 – 1281  / 26.01.2017 г. от Министъра на образованието и науката


СЪБИТИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

 • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
 • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!