Author Archives: center

 • 0

Конкурс за детска рисунка на тема „10 години България в ЕС – Децата на Европа“

Категория : НОВИНИ

Drawing competition for children 10 years Bulgaria in EU

Европейски информационен център „Европа Директно – Пловдив” заедно с Център „Образование за демокрация” обявяват детски конкурс за рисунка на тема „10 години България в ЕС – Децата на Европа”.

Целите на конкурса са: Чрез творчество и инструментариума на изобразителното изкуство да се стимулира дискусия сред децата, техните семейства и учители за ценностите на ЕС и чрез преживявания да се утвърждава позитивното отношение на хората в България към членството на страната ни в ЕС.

Получените рисунки по темата ще бъдат оценени от предварително създадена комисия от експерти и в началото на месец юни ще бъдат експонирани на изложба в публично пространство в  централната градска част на Пловдив, за да се предостави възможност на родителите и широкото гражданство, също да изразят своето мнение за най-добрите рисунки.

В конкурса могат да участват деца на възраст от 3 до 12  години, разпредени в две възрастови групи:

            І група – деца от  3 до 7 години;

            ІІ група – ученици от 8 до 12 години.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ

Конкурсните творби се предоставят до 12.05.2016 г. на място в офиса на „Европа Директно – Пловдив” или по пощата на адрес: град Пловдив, п.к. 4000, ул. ”Константин Фотинов” № 15. Ако рисунките се изпращат по пощата, моля запишете следния текст върху плика: ЗА УЧАСТИЕ В ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА „10 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЕС – ДЕЦАТА НА ЕВРОПА”

Допълнителна информация за конкурса може да получите на:

e-mail: eudirect.plovdiv@gmail.comeudirect.plovdiv@centerbg.org,

webhttp://eudirect-plovdiv.centerbg.org/ и www.centerbg.org

или

тел.: 0882 28 45 51

лице за контакт: Павлина Лойкова

Facebook на Европа Директно – Пловдив: https://www.facebook.com/europedirectplovdiv/

Условия за участие в конкурс за рисунка 10 години България в ЕС – Децата на Европа


 • 0

Бюлетин 192 – Нови конкурси и програми за проекти

Press

Уважаеми колеги и приятели,

В периода 10 март — 05 април 2017 година Център „Образование за демокрация“ съвместно  с информационен център „Европа Директно – Пловдив“ са идентифицирали нови програми и конкурси за проекти, които са обобщени в поредния 192 брой на нашия информационен бюлетин.

Можете да го изтеглите от тук – Бюлетин 192


 • 0

Бюлетин 191 – Нови конкурси и програми за проекти

Press

Уважаеми колеги и приятели,

В периода 02 февруари — 09 март 2017 година Център „Образование за демокрация“ съвместно  с информационен център „Европа Директно – Пловдив“ са идентифицирали нови програми и конкурси за проекти, които са обобщени в поредния 191 брой на нашия информационен бюлетин.

Можете да го изтеглите от тук – Бюлетин 191


 • 0

Обучение „Разработване и управление на проекти“

Категория : НОВИНИ

projects and program_EDC

В периода 24-25 юни 2017 г. от 9:30 часа ще се проведе обучение на тема „Разработване и управление на проекти“ в офиса на Център „Образование за демокрация“.

В това обучение ще получите информация и познания за типове европейски програми; възможности за финансиране на проекти от междуправителствени програми; програми от САЩ и др. Ще придобиете практически умения за изграждане на логическия модел на проекта и „тънкости“ в попълването на проектния формуляр. Разработване на проектния бюджет, задължителните приложения. Добри и лоши практики при управлението на проекта.

Цени и условия за участие:

 • Цена за участие  – за представители на бизнес организации – 198 лв.;
 • За студенти и представители на образователни институции – 140 лв;
 • 10 % отстъпка при заплащане на таксата до 10.02.2017 г.;
 • 20% отстъпка при участие на повече от 10 човека от една организация.

Подробна информация за програмата и съдържанието на обучението вижте тук.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 20.06.2017 Г.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ


Вашите имена:*
Телефон:
-
E-mail:*
Данни за издаване на фактура:

„Read More“


 • 0

Бюлетин 190 – Нови конкурси и програми за проекти

Категория : БЮЛЕТИН , БЮЛЕТИН 2017

PressУважаеми колеги и приятели,

В периода 05 януари — 11 януари 2017 година Център „Образование за демокрация“ съвместно  с информационен център „Европа Директно – Пловдив“ са идентифицирали нови програми и конкурси за проекти, които са обобщени в поредния 190 брой на нашия информационен бюлетин.

Можете да го изтеглите от тук – Бюлетин 190


 • 0

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

picture-027

Обучението включва 4 модулна теоритично-приложна подготовка и практически упражнения след всеки от модулите:

 1. І Модул – „ОБЩУВАНЕ И СЕНЗИТИВНОСТ”;
 2. ІІ Модул – „РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И СПРАВЯНЕ С ТРУДНИ ПОВЕДЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИ В ГРУПАТА”;
 3. ІІІ Модул – „УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА И ИЗРАБОТВАНЕ НА МАКРО И МИКРО ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ”;
 4. ІV Модул „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА”.

Добавена стойност:

 • Работи се в малка група /между 8 – 14 участника/;
 • Във времето между всеки модул участниците работят по индивидуално поставени задачи;
 • Всеки участник има възможност да се включи в реален тренинг или в групово изработване и дизайн и фасилитация на публично събитие;
 • Всеки участник работи под супервизия и получава обратна информация за личностното си развитие;
 • Участниците ползват безплатно литература от Ресурсния център към ЦЕНТЪР „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ“ и имат възможност да участват в групата за интервизия към организацията;
 • Включване на участниците като треньори в обучителните програми на ЦЕНТЪР „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ“;

Център „Образование за демокрация“ има издаден Сертификат № 16021 С отговарящ на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 за провеждане на обучения, квалификации и консултации в сферата на организационните умения и развитие на ключовите компетентности. Консултиране и информиране по теми свързани с европейски политики, програми и проекти. Консултански услуги по разработване и управление на проекти. 

За повече информация разгледайте внимателно всеки модул:

 1. І Модул – „ОБЩУВАНЕ И СЕНЗИТИВНОСТ”;
 2. ІІ Модул – „РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И СПРАВЯНЕ С ТРУДНИ ПОВЕДЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИ В ГРУПАТА”;
 3. ІІІ Модул – „УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА И ИЗРАБОТВАНЕ НА МАКРО И МИКРО ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ”;
 4. ІV Модул „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА”.

Единици са организациите в България и ЕС, които предприемат и провеждат програми за „Обучение на нови треньори“.

За Център „Образование за демокрация“ това вече е ДЕСЕТИ сезон от подготовката на нови обучители – с резултати – участници, реализирали се в практиката.


 • 0

Бюлетин 189 – Нови конкурси и програми за проекти

Категория : БЮЛЕТИН , БЮЛЕТИН 2017

Press

Уважаеми колеги и приятели,

В периода 16 декември 2016 — 04 януари 2017 година Център „Образование за демокрация“ съвместно  с информационен център „Европа Директно – Пловдив“ са идентифицирали нови програми и конкурси за проекти, които са обобщени в поредния 189 брой на нашия информационен бюлетин.

Можете да го изтеглите от тук –Бюлетин_189


 • 0

ІV МОДУЛ „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА”

Категория : Обучения

ІV МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ТРЕНЬОРИ „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА”

    І. ЦЕЛИ:

 1. Изясняване противоречивия характер на работата на треньора, на трудностите и проблемите, които този характер поражда.
 2. Идентифициране на основните морални проблеми, възникващи в процеса на упражняване на треньорската дейност.
 3. Обсъждане на качествата и ценностната система на ефективния треньор.
 4. Разработване на морален кодекс на треньора.

ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 20 учебни часа /2 дни – събота и неделя/

ІІІ. УЧАСТНИЦИ: 8 – 14 човека.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

 • Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
 • Всеки участник получава методическо пособие и изписан дизайн по темата на обучението;
 • Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
 • Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
 • В рамките на обучението са включени и 4 кафе паузи.

 • 0

ІІІ МОДУЛ „УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА. РАЗРАБОТВАНЕ НА МАКРО И МИКРО ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ”

Категория : Обучения

ІІІ МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ТРЕНЬОРИ „УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА. РАЗРАБОТВАНЕ НА МАКРО И МИКРО ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ”

І. ЦЕЛИ :

1.Да се повишат способностите на участниците да подготвят успешни обучения като:

 • оценяват обстановката;
 • знаят кога да организират и провеждат обучения и кога не;
 • дефинират ясни желани резултати;
 • изготвят ефективна програма.

2. Да провеждат ефективни обучения като :

 • ангажират всички;
 • използват стратегии за решаване на проблемите и за откликване на възникналите възможности;
 • изграждат висококачествени решения в групата, постигнати с консенсус.

3. Обезпечават изпълнението, като :

 • оценяват ефективността на обучението;
 • организират обработената информация;
 • планират провеждането на решенията на участниците в тренинга в бъдещите обучения.

ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 20 учебни часа /2 дни – събота и неделя/

ІІІ. УЧАСТНИЦИ: 8 – 14 човека.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

 • Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
 • Всеки участник получава методическо пособие и изписан дизайн по темата на обучението;
 • Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
 • Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
 • В рамките на обучението са включени и 4 кафе паузи.

 • 0

ІІ МОДУЛ „РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В ГРУПАТА И СПРАВЯНЕ С ТРУДНИ ПОВЕДЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ”

Категория : Обучения

ІІ МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ТРЕНЬОРИ „РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В ГРУПАТА И СПРАВЯНЕ С ТРУДНИ ПОВЕДЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ”

І. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • Да се изследват и обсъдят взаимно нагласите на участниците към конфликта и се дефинират техните представи към конфликтната ситуация с възможности за развитие и задодовяване на съвместни интереси;
 • Да се запознаят с основните теоритични предпоставки за възникването на конфликтите в нашия живот и при управлението на груповите процеси, видовете конфликти и факторите, които ги предпоставят;
 • Да се запознаят и придобият умения за прилагане на техники в сферата на вербалната и неварбална комуникация  за намеси в конфликтни ситуации и управление на групата;
 • Да развият своя  практически инструментариум за намеси в различните модели за мирно решаване на конфликти и най-вече в моделите на преговори, посредничество и помиряване;
 • Да се запознаят и изградят план за приложение на съвременни методологии за практическо въвеждане на системи за мирно решаване на конфликти при водене на обучения на възрастни и справяне с трудни ситуации.

ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 20 учебни часа /2 дни – събота и неделя/

ІІІ. УЧАСТНИЦИ:  8 – 14 човека.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

 • Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
 • Всеки участник получава изписан дизайн на провеждане на обучение „Водене на преговори и решаване на конфликти” по две различни методологии;
 • Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
 • Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
 • В рамките на таксата са включени и 4 кафе паузи.

Предстоящи обучения

 • Обучение за обучители
  Обучение за обучители
  На 18 и 19 февруари 2017 г. ще се проведе първото модулно обучение "Общуване и сензитивност" от "Обучение за обучители".
 • Разработване и управление на проекти
  Разработване и управление на проекти
  На 25 и 26 февруари 2017 г. ще се проведе обучение на тема "Разработване и управление на проекти".
 • Работа с деца и ученици с агресивно поведение
  Работа с деца и ученици с агресивно поведение
  На 11 март 2017 г. ще се проведе обучение на тема "Работа с деца и ученици с агресивно поведение"

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!