ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ


СТАРТИРА НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ В IV-ри МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЬОРИ – 2023 Г.

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 –  Цена за участие  – за представители на бизнес организации – 220 лв. за участник на модул;

 –  За студенти и представители на образователни институции – 120 лв за участник на модул;

 –  10 % отстъпка при еднократно заплащане на всички модули на обучението от индивидуален участник;

 –  20% отстъпка при участие на повече от 10 човека от една организация.

ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Всеки модул от обученията е от 16 учебни часа /2 дни – при желание на участниците може да е събота и неделя/.

Забележка: След набиране на група за обучение се определя началото му, като датите за последващите модулни обучения се определят съвместно с участниците по време на първия модул.

БРОЙ УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВСЯКО ОБУЧЕНИЕ : 8 – 14 участника

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Обученията се провеждат в залата на нашия офис, но при предварителна заявка и желание от страна на една организация ние можем да осигурим обучителите си на място – във всяка организация в страната – при предварително съгласуване на датите.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

  • Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен и електронен носител  с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
  • Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
  • След всеки завършен модул от подготовката на новите треньори се издава сертификат, а при участие на педагогически специалисти и удостоверение, носещо кредит по утвърдената програма на организацията ни от МОН;
  • Всички успешно завършили цялостното обучение участници получават сертифицирано  удостоверение за „Обучител и консултант по организационно и личностно развитие“.

Административно осигуряване и отчетност. При групово участие от една организация предварително ще ви предоставим типов проекто-договор с програма на избраното от вас обучение. Изплащането на таксите ще извършите след представяне на приемо-предавателен протокол, списък на участниците и фактура.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ МОДУЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО – ВИЖ ТУК


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!