ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ

Обучение „Разработване и управление на проекти“ – 24 – 25 март 2018 г.

 

В това обучение ще получите информация и познания за типове европейски програми; възможности за финансиране на проекти от междуправителствени програми; програми от САЩ и др. Ще придобиете практически умения за изграждане на логическия модел на проекта и „тънкости“ в попълването на проектния формуляр. Разработване на проектния бюджет, задължителните приложения. Добри и лоши практики при управлението на проекта.

Цени и условия за участие:

 –  Цена за участие  – за представители на бизнес организации – 160 лв.;

 –  За студенти и представители на образователни институции – 80 лв;

 –  10 % отстъпка при заплащане на таксата до 16.03.2018 г.;

 – 20% отстъпка при участие на повече от 10 човека от една организация.

Подробна информация за програмата и съдържанието на обучението вижте тук.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 21.03.2018 Г.

Добавена стойност:

– Всеки от участниците получава на хартиен и електронен носител книги с информация за европейски програми и практическо пособие за разработване на проекти, системи за самообучение и развитие по темата;

– При заявено лично желание се включва в ресурсна база данни за взаимодействия с организации и институции от България и ЕС за развитие на партньрски проекти;

– Всеки участник ползва в таксата си 4 кафе паузи и възможности за конкакти на професионалните си взаимодействия с колеги от своя и другите сектори;

– Участници от училища и детски заведения получават 1 кредит по системата за кредитиране на Закона за предучилищното и училищно образование.

Място на провеждане. Обученията се провеждат в залата на нашия офис, но при предварителна заявка и желание от страна на една организация ние можем да осигурим обучителите си на място – във всяка организация в страната ни.

Удостоверения и сертификати. Всеки от участниците получава сертификат. Предлаганото обучение е с удобрена от Министерството на образованието и науката програма, която е и вписана в регистъра ИРОПК на МОН.

Административно осигуряване и отчетност. При групово участие от една организация предварително ще ви предоставим типов проекто-договор с програма на избраното от вас обучение. Изплащането на таксите ще извършите след представяне на приемо-предавателен протокол, списък на участниците и фактура.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ – МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ – ТУК


СТАРТИРА МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ – ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЬОРИ

І МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ОБУЧИТЕЛИ  “ОБЩУВАНЕ И СЕНЗИТИВНОСТ”  

02-03 ЮНИ 2018 г.

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО :

 • Да се повиши личностната и междуличностната  чувствителност на участниците, като условие за управление на малка група.
 • Да се усвоят ефективни модели за общуване и междуличностни взаимодействия, подпомагащи ефективността при преподаването.
 • Да се повишат уменията на участниците за ефективна работа в екип.
 • Да се формират умения за използване на разнообразие от методи в различните цикли от дейността на екипа.

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 –  Цена за участие  – за представители на бизнес организации – 140 лв.;

 –  За студенти и представители на образователни институции – 80 лв;

 –  10 % отстъпка при заплащане на таксата до 21.05.2018 г.;

 – 20% отстъпка при участие на повече от 10 човека от една организация.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 28.05.2018 Г.

ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 учебни часа /2 дни – събота и неделя/

УЧАСТНИЦИ: 8 – 14 участника

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Обученията се провеждат в залата на нашия офис.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

 • Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
 • Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
 • Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
 • В рамките на обучението са включени и 4 кафе паузи.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ – МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ – ТУК

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ МОДУЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО – ВИЖ ТУК


Събития през 2017 година

 • Научна конференция за студенти и докторанти
  Научна конференция за студенти и докторанти "10 години България в ЕС - успехи и предизвикателства"
 • Участие в младежко изложение
  Участие в младежко изложение "Create your future"

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!