ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЕН, ИЗПИТАН ПОДХОД НА ОБУЧЕНИЕ 

 

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ АКТИВНО УЧАСТИЕ. Ние прилагаме интерактивен подход по време на обучение, който ни позволява да отговаряме на вашите нужди и интереси. Всеки семинар дава възможност за обединяване на идеи и умения чрез комбиниране на упражнения, работа в малка група, демонстрации и лекции. Методът на обучение и многообразието от методи са съобразени с индивидуалния стил на учене на участниците.

ПРАКТИКА. Всяко наше обучение включва упражнения в малката група, решаване на казуси и симулативни ситуации, които дават възможност да практикувате техниките и процедурите, представени в програмата. Тези упражнения и симулации са резултат от дългогодишния практически опит на нашите обучители.

ВАЖНА ЧАСТ ОТ НАШИТЕ СЕМИНАРИ СА ТРЕНЬОРИТЕ опитни водещи, които представят нова информация и умения, наблюдават всяко практическо упражнение, дават обратна информация за представянето на участниците и дават предложения за успешното им развитие.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. В обученията на Център „Образование за демокрация” теорията и практиката са взаимно свързани чрез предоставяне на база знания за практичното и ефективно решаване на проблеми и участие в упражнения, основани на примери от реализирани проекти от реалния живот.


Предстоящи обучения

 • Обучение за обучители
  Обучение за обучители
  На 18 и 19 февруари 2017 г. ще се проведе първото модулно обучение "Общуване и сензитивност" от "Обучение за обучители".
 • Разработване и управление на проекти
  Разработване и управление на проекти
  На 25 и 26 февруари 2017 г. ще се проведе обучение на тема "Разработване и управление на проекти".
 • Работа с деца и ученици с агресивно поведение
  Работа с деца и ученици с агресивно поведение
  На 11 март 2017 г. ще се проведе обучение на тема "Работа с деца и ученици с агресивно поведение"

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!