ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

  НАЧАЛО НА МОДУЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – 10 ноември 2018 ГОДИНА

За 12-ти сезон Център „Образование за демокрация, съвместно с Институт за развитие на социални умения стартират на 10 ноември 2018 г. школата си  – „ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЬОРИ“. Обучението е насочено към хора, които желаят професионално да се посветят на динамичната и атрактивна работа на обучителя-треньор. То включва 4 модулна теоритично-приложна подготовка и практически упражнения след всеки от модулите, което дава базистна подготовка на нови обучители:

I-ви МОДУЛ – „ОБЩУВАНЕ И СЕНЗИТИВНОСТ“ – за програмата виж –  Тренинг за треньори- 1 модул

II-ри МОДУЛ – „РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА В ТРУДНИ СИТУАЦИИ“ – за програмата виж тук – Тренинг за треньори- 2 модул

III-ти МОДУЛ – „УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА. РАЗРАБОТВАНЕ МАКРО И МИКРО-ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ“ – за програмата виж тук – Тренинг за треньори- 3 модул

IV-ти МОДУЛ „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА“ – за програмата виж тук – Тренинг за треньори- 4 модул

Добавена стойност:

 • Работи се в малка група /между 8 – 14 участника/;
 • Във времето между всеки модул участниците работят по индивидуално поставени задачи;
 • Всеки участник има възможност да се включи в реален тренинг или в групово изработване и дизайн и фасилитация на публично събитие;
 • Всеки участник работи под супервизия и получава обратна информация за личностното си развитие;
 • Участниците ползват безплатно литература от Ресурсния център към ЦЕНТЪР „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ“ и имат възможност да участват в групата за интервизия към организацията;
 • Включване на участниците като треньори в обучителните програми на ЦЕНТЪР „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ“;
 • Успешно завършилите обученията участници получават Удостоверение за квалификация „Обучител и консултант по организационно и личностно развитие“.

iso-9001-2008-edc-bgЦентър „Образование за демокрация“ има издаден Сертификат № 16021 С отговарящ на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 за провеждане на обучения, квалификации и консултации в сферата на организационните умения и развитие на ключовите компетентности. Консултиране и информиране по теми свързани с европейски политики, програми и проекти. Консултански услуги по разработване и управление на проекти. 

Единици са организациите в България и ЕС, които предприемат и провеждат програми за „Обучение на нови треньори“.

За Център „Образование за демокрация“ това вече е 12-ти сезон от подготовката на нови обучители – с резултати – участници, реализирали се в практиката.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЯТА И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ – ВИЖТЕ ТУКСъбития през 2017 година

 • Научна конференция за студенти и докторанти
  Научна конференция за студенти и докторанти "10 години България в ЕС - успехи и предизвикателства"
 • Участие в младежко изложение
  Участие в младежко изложение "Create your future"

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!