ОБУЧЕНИЯ ЗА ФИРМИ

Обучения

Идеята на тренингите и обученията (и другите формати), които предлагаме, организираме и провеждаме е да подкрепим и съдействаме за  личните и професионалните успехи и постижения на всеки човек, избрал алтернативна инвестиция в собственото си развитие и пътя на ученето през целия живот.
Целите, които си поставяме са свързани и в съответствие с целите, които стоят пред всяко едно обучение за възрастни, а именно – осигуряване на възможност да се учи чрез опита, активното участие и включване, изводите и практическото приложение.
При създаването на съдържателната част, всеки от обучаващите треньори се обляга на теоретичните постановки по темата, които поднася синтезирано по атрактивен начин.

При изграждането на дизайните и процесуалната част използваме, предоставяме и прилагаме богат набор от активности, упражнения, казуси, инструменти, стратегии и техники, които подкрепят и съдействат за усвояване,  надграждане и затвърждаване на уменията и компетенциите в конкретната тема (област).

При протичането вплитаме и осигуряваме баланс и хармония между собствените си знания, умения и опит и тези на участващите и по този начин постигаме максимална удовлетвореност и полза и за двете страни.

Независимо от формата на събитието – тренинг, обучение, презентация обучителна сесия, семинар или уъркшоп, ние се придържаме към максимата професионализъм, отдаденост, устрем и плам. Убедени сме, че който може и знае, трябва да предава нататък, за да има шанс и другите да знаят и могат.

ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ

Хора в активна възраст с интереси и желание за лично и професионално развитие – учащи, студенти, работещи, свободно практикуващи, преподаватели, учители, практикуващи в образователната сфера и всеки, който е избрал да се учи, образова, обогатява чрез нови, алтернативни и атрактивни методи и техники.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 • Стандартен тренинг – 16 учебни часа (разпределени в два  поредни дни)
 • Обучение – 8 учебни часа (еднодневно)
 • Семинари, уъркшопи, презентационни и обучителни сесии, казус-кафе и дискусионни форуми – 4 учебни часа
 • Консултация – 1 или 2 учебни часа

БРОЙ УЧАСТНИЦИ

 • 8 – 14 участника;
 • В зависимост от потребностите, спецификите и индивидуалните желания, е възможно да бъде договорен друг брой участващи.

ЦЕНИ, ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ

 • По договаряне

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Офис, Център „Образование за Демокрация“

гр. Пловдив, ул. „Константин Фотинов“ №15

При предварителна заявка, необходимост, в зависимост от потребностите и заложените цели, имаме готовност да проведем обученията на място по Ваш избор.

СПИСЪК С ОБУЧЕНИЯ: 

 1. ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ
 2. МИСЛОВНИ КАРТИ
 3. HAND – MADE РЕШЕНИЯТА
 4. ПРЕДИМСТВОТО ДА СИ УПРАВИТЕЛ НА ЕМОЦИИТЕ СИ
 5. ПРЕДИМСТВАТА НА ЧАРА
 6. РАЗГОВОРИ НА СЕРГИЯТА ИЛИ КАК РАЗГОВАРЯМЕ С КЛИЕНТИТЕ
 7. ТРЪНА В ТЕБ
 8. МАЙСТОРИ ПО СТРЕС
 9. ФАКТОРА – ЛИМОН
 10. 6 МИСЛЕЩИ ШАПКИ
 11. КРАЧКИ НАПРЕД С БИЗНЕС ЕТИКЕТ
 12. ДА ПРОДАДЕШ НА ЕСКИМОС ХЛАДИЛНИК ИЛИ ТАЙНАТА НА УСПЕШНИТЕ ПРОДАЖБИ
 13. ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
 14. ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ
 15. ИНТУИТИВНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
 16. ЛИЧНОСТНИ УМЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО
 17. АЗ СЪМ ВАШИЯТ СЛУЖИТЕЛ
 18. ДИЛЪРИ НА ВРЕМЕ

 


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

 • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
 • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!