АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ ЛИДЕРИ

АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ ЛИДЕРИ

 

ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Ние ви предлагаме модулно обучение  в съчетание с практическо приложение на усвоените умения и знания. В обучението  се  използва интерактивен метод на ефективно учене в малка група,  добре разработен в научната литература и практикуван с успех в дългогодишната ни практика от 1990 г. до днес. Този тип обучение позволява удовлетворяване на конкретните потребности и интереси на участниците – младите хора – като разширява техните възможностите за обединяване на идеи и умения чрез комбиниране на упражнения, работа в малки групи, демонстрации и лекции.

Важна част за нас в развитието на лидерството сред младите хора е практиката. Това е и основанието ни да заложим допълнителни часове и практическо приложение на придобитите умения в реални ситуации и осигуряване на възможности за съвместна обратна връзка и оценка на приложените действия.

Академията за млади лидери е насочена към следните ключови групи:

  • Ученици в горен училищен курс – 16-19 годишни;
  • Студенти от всички специалности – редовно, задочно и дистанционно обучение;

Програмата предлага на младите хора:

Ø 5 тренингови обучения – 2 първи семестър и 3 през втори семестър;

Ø Методически пособия на хартиен и електронен носител за всяко от 5-те модулни обучения;

Ø Включване на участниците за приложения на знания и умения в практиката и през двата семестъра;

Ø Изграждане на структуриран подход в последващия процес на учене чрез оценка на собствения социален опит и опита на другите;

Ø Създаване на взаимодействия на участниците в мрежи от европейски и световни младежки организации;

Ø Изграждане на трайни взаимодействия с връстници – бъдещият елит на града и страната ни;

Ø Комфортна обстановка и екстри като чай, кафе, безалкохолни напитки и дребни закуски по време на обученията и упражненията.

ОЧАКВАМЕ ВИ !!!

 

УЧЕБЕН ПЛАН

Учебен модул Време за провеждане Брой уч. часове
1. Общуване и работа в екип. 03, 04 юли 2017 18
2. Лидерство. м. юли 7
3. Водене на преговори и решаване на конфликти. м. юли 18
4. Управление на средата и промените. м. октомври 18
5 Работа със средствата за масова информация и привличане на обществеността. м. ноември 16
6. Практически упражнения за подготовка и провеждане на публично събитие по идентифициран от участниците проблем. м. декември 8
7. Практика за приложението на плана за подготовката и приложението на публичното събитие – младежка  конференция, публична дискусия, младежки форум или др. м. януари 2018 10
8. Работна среща за обратна връзка и съвместна оценка на действията по провеждането на публичното събитие. Следващи стъпки. м. януари 2018 6
Общо: 85 часа

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

ПОДГОТОВКА ЗА ЛИДЕРСТВО В РЕАЛНИЯ ЖИВОТ.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ И УЧАСТВАЙТЕ !


Събития през 2017 година

  • Научна конференция за студенти и докторанти
    Научна конференция за студенти и докторанти "10 години България в ЕС - успехи и предизвикателства"
  • Участие в младежко изложение
    Участие в младежко изложение "Create your future"

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!