АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ ЛИДЕРИ

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ ЛИДЕРИ

 

ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Център „Образование за демокрация“ организира за трета година Лятна академия за младежи с интерес в сферата на лидерството и комуникационните умения. Ние ви предлагаме модулно обучение  в съчетание с практическо приложение на усвоените умения и знания. В обучението  се  използва интерактивен метод на ефективно учене в малка група,  добре разработен в научната литература и практикуван с успех в дългогодишната ни практика. Този тип обучение позволява удовлетворяване на конкретните потребности и интереси на участниците – младите хора – като разширява техните възможностите за обединяване на идеи и умения чрез комбиниране на упражнения, работа в малки групи, демонстрации и лекции.

Програмата е разделена на три последователни нива, всяко от които със специфични обучителни модули и заложени цели за развитието и придобиването на конкретни компетенции, знания и умения.

Първо ниво – предлага на участниците техники и инструментариум в сферата на комуникацията, водене на дискусии, дебати и развитие на презентационни умения..

Във второ ниво на Академията ще се наблегне изцяло на творческите и лидерските умения за участниците и възможностите им да участват пряко в процесите на вземане на решения и да създават собствени аргументирани решения по актуални проблеми.

Третият „клас” на инициативата ще подготви бъдещи обучители, които ще съдействат за развитието на капацитета на младежките организации и общности в широк обхват и с постигнато високо качество. В това ниво участниците ще придобият опит и компетенции как да предават знания. Завършилите клас 3 ще могат да кандидатстват за включване в Звеното от тренери на Център „Образование за демокрация“.

 

Участие в Академията могат да бъдат младежи на възраст 16 – 29 години.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

ПОДГОТОВКА ЗА ЛИДЕРСТВО В РЕАЛНИЯ ЖИВОТ.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ И УЧАСТВАЙТЕ !

ОЧАКВАМЕ ВИ !!!

 

www.centerbg.org

гр. Пловдив, ул. „К. Фотинов“ 15, тел: 0888 625096, ел. поща: center@centerbg.org

 


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!