ОБУЧЕНИЯ

Обучения

Идеята на тренингите и обученията (и другите формати), които предлагаме, организираме и провеждаме е да подкрепим и съдействаме за  личните и професионалните успехи и постижения на всеки човек, избрал алтернативна инвестиция в собственото си развитие и пътя на ученето през целия живот.

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

Целите, които си поставяме са свързани и в съответствие с целите, които стоят пред всяко едно обучение за възрастни, а именно – осигуряване на възможност да се учи чрез опита, активното участие и включване, изводите и практическото приложение.
При създаването на съдържателната част, всеки от обучаващите треньори се обляга на теоретичните постановки по темата, които поднася синтезирано по атрактивен начин.

При изграждането на дизайните и процесуалната част използваме, предоставяме и прилагаме богат набор от активности, упражнения, казуси, инструменти, стратегии и техники, които подкрепят и съдействат за усвояване,  надграждане и затвърждаване на уменията и компетенциите в конкретната тема (област).

При протичането вплитаме и осигуряваме баланс и хармония между собствените си знания, умения и опит и тези на участващите и по този начин постигаме максимална удовлетвореност и полза и за двете страни.

Независимо от формата на събитието – тренинг, обучение, презентация обучителна сесия, семинар или уъркшоп, ние се придържаме към максимата професионализъм, отдаденост, устрем и плам. Убедени сме, че който може и знае, трябва да предава нататък, за да има шанс и другите да знаят и могат.

ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ

picture-027Хора в активна възраст с интереси и желание за лично и професионално развитие – учащи, студенти, работещи, свободно практикуващи, преподаватели, учители, практикуващи в образователната сфера и всеки, който е избрал да се учи, образова, обогатява чрез нови, алтернативни и атрактивни методи и техники.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

  • Дистанционни – електронни обучения (при предварителна договореност с клиента)
  • Стандартен тренинг – 16 учебни часа (разпределени в два  поредни дни)
  • Обучение – 8 учебни часа (еднодневно)
  • Семинари, уъркшопи, презентационни и обучителни сесии, казус-кафе и дискусионни форуми – 4 учебни часа
  • Консултация – 1 или 2 учебни часа

СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!