ОБУЧЕНИЕ „ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ“

ОБУЧЕНИЕ „ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ“

Category : НОВИНИ

Снимка на Център "Образование за демокрация".

Център „Образование за демокрация“ проведе на 29 – 31 март 2019 г. поредното си обучение с педагогически специалисти. Участниците в обучението от ОУ „Хр. Ботев“ с. Цонево, общ. Дългопол се запознаха с различни модели за мирно решаване на конфликти и практикуване на училищна медиация.


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!