ГРУПОВИ КОНСУЛТАЦИИ

ГРУПИ ЗА СОБСТВЕН ОПИТ

Групата за собствен опит дава на участниците възможност да опознаят себе си, да експериментират с поведенчески модели и да срещнат различни гледни точки. Участниците имат възможност да наблюдават и създават груповия процес. Групата им помага да усетят силните си страни и да открият къде са конфликтните им потенциали. Участниците разбират повече за личностовата си и професионална идентичност. В групата се работи с прийоми от арт-терапията, гещалт-терапията и позитивната психотерапия. Групата е предназначена за специалисти в хуманитарната сфера.

ГРУПОВА ТЕРАПИЯ

Общуването в група е естествен и терапевтичен катализатор за междуличностно учене и взаимоотношения. Това е начин за самоизразяване и самоизследване в колективна среда. Комуникацията в група е преживяване и двустранна възможност да разбереш себе си чрез другите, да взаимодействаш и получаваш различни гледни точки по проблемите. Групата е структура, ориентирана към отношения и субективня опит. Тя създава среда, в която личността се чувства в безопасност. Ръководителят на групата и членовете имат възможност да помогнат на участниците да осъзнаят как влияят на средата си, как реагират на нейните стимули и в каква степен са повлияни от нея.

ГРУПИ ЗА РОДИТЕЛИ

Групите за родители целят да съберат родители на деца с един и същи проблем (например деца с хиперактивен синдром, деца със суицидно поведение, родители в процес на развод и т.н.). Групата подпомага родителите в съвместните им решения и действия, като ги солидаризира чрез споделянето на общи проблеми. В нейния формат всеки може да изкаже своите мисли, притеснения и начините за справяне, като получи ефективна обратна връзка от останалите. По този начин родителите не се усещат самотни и безпомощни в търсенето на изход от конфликтите си.

ГРУПА ЗА ИНТЕРВИЗИЯ

Групата включва работещи специалисти – треньори и консултанти. Интервизията стимулира и подкрепя специалистите в тяхното израстване и професионална компетентност. Разглеждат се актуални ситуации по време на тренинга или консултативната подкрепа, като се осигурява интензивна обратна връзка от останалите участници в устойчива и сигурна работна среда. В интервизията целта е балансът между конструктивна подкрепа и методическа помощ. Основното предназначение на интервизията е да осигури разширяване на перспективата за работа с клиентите и оптимизиране на контактите с тях. Срещите се провеждат всеки първи вторник от месеца от 17.45 часа в офиса на Център „Образование за демокрация” и са открити за участие от всички треньори и консултанти.

Как да се включим?

Не се колебайте! Обадете ни се на телефон 032/628 374, или ни пишете на електронна поща: center@centerbg.org,  и ще ви предоставим необходимата ви допълнителна информация.


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!